Porównanie Międzylaboratoryjnedodano: 03.2019

Z satysfakcją chcielibyśmy poinformować, że dobiegł końca program Porównań Międzylabratoryjnych PM-05/T/01/18 w zakresie wzorcowania termometrów elektrycznych. Laboratorium Pomiarowe firmy Introl Sp. z o.o. brało udział w tych porównaniach jako jedno z laboratoriów i otrzymało pozytywny wynik oraz potwierdziło kompetencje. Porównania powstały z inicjatywy Sekcji Laboratoriów Wzorcujących Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych Pollab.

Bieżącą organizacją porównań podjęła się Jednostka ds. Porównań Międzylaboratoryjnych Instytutu Łączności, natomiast laboratorium odniesienia była Pracownia Temperatury Samodzielnego Laboratorium Termometrii w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie. Obiektem porównań został termometr elektryczny składający się z miernika CHUB E-4 typu 1529 firmy Fluke i z czujnika termometru rezystancyjnego typu 5609 firmy Fluke. Wzorcowanie zostało przeprowadzone w punktach (-20, 0, 80, 180) °C.

Kryterium oceny rezultatów uczestników wg PN-EN ISO/IEC 17043 i ISO 13528:2015. Otrzymane wyniki (wartości I En I < 1) oraz interpretacja graficzna potwierdziły wysokie kompetencje techniczne wszystkich laboratoriów uczestniczących w programie.Nowy wzorzec w Laboratorium – miernik punktu rosy 473-SH2dodano: 12.2018

W ostatnim czasie do Laboratorium Pomiarowego zakupiony został wzorzec szwajcarskiej firmy MBW – miernik punktu rosy model 473-SH2 o zakresie pomiarowym (-20 ÷ 70) °C z zewnętrzną głowicą pomiarową typu SH2 z kablem 2 m i zewnętrzny czujnikiem temperatury. Dokładność pomiaru punktu rosy jest lepsza niż 0,1 °C, a temperatury lepsza niż 0,07 °C.

Odtwarzalność pomiaru punktu rosy jest lepsza niż 0,05 °C, a temperatury lepsza niż 0,03 °C. Wzorzec ten pozwoli wykonywać pomiary w zakresie naszej akredytacji: wilgotności w zakresie (10 ÷ 95) %rh dla temperatur w zakresie (10 ÷ 40) °C.Spotkanie Klubu POLLAB w GUMdodano: 11.2018

W dniu 16 paŸdziernika tego roku odbyło się kolejne zebranie Sekcji Laboratoriów Wzorcujących Klubu Pollab. Spotkanie, które odbyło się w Głównym Urzędzie Miar zgromadziło ponad 60 osób. Klub POLLAB jest największą w Europie organizacją wspierającą system oceny zgodności poprzez integrację środowisk laboratoriów badawczych i wzorcujących, jednostek certyfikujących oraz firm zainteresowanych zarządzaniem przez jakość. Celem Klubu jest wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania, postanowień norm i przepisów prawa oraz wymagań jednostki akredytującej. Klub POLLAB zrzesza blisko 500 członków rzeczywistych.
Od kilku lat Sekcja Laboratoriów Wzorcujących działa pod przewodnictwem Mariusza Borkowskiego, który pełni funkcję Dyrektora ds. Jakości w naszej firmie.

Podczas zebrania Sekcji Laboratoriów Wzorcujących omawiano:
doskonalenie systemu zarządzania w laboratoriach wzorcujących,
redefinicję jednostek miar SI,
organizację pilotażowego projektu wielostronnych porównań międzylaboratoryjnych
     przy współpracy Pollab, GUM i IŁ,
wymagania RODO oraz obowiązki laboratoriów wzorcujących.

Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli poinformować o rezultatach pierwszych wielostronnych porównań międzylaboratoryjnych, które obecnie odbywają się przy współpracy Pollab, Głównego Urzędu Miar i Instytutu Łączności. Takie porównania w innych krajach są już standardem.Nowe zakresy i zdolności pomiarowedodano: 04.02.2013

W dniu 29 listopada 2012 r., w Laboratorium Pomiarowym firmy Introl odbyła się kolejna ocena przeprowadzona przez Polskie Centrum Akredytacji, podczas której potwierdzono kompetencje techniczne pracowników Laboratorium do wzorcowania przyrządów do pomiaru ciśnienia, temperatury i wilgotności.
W wyniku przeprowadzonej oceny, rozszerzono zakres akredytacji o wzorcowanie termometrów elektrycznych o dodatkowy zakres (110 – 200) °C oraz czujników termometrów rezystancyjnych i przetworników temperatury o dodatkowy zakres (140 – 200) °C.
Rozszerzenie to było możliwe dzięki zakupowi nowego termostatu cieczowego w podanym zakresie. Nowe zakresy i zdolności pomiarowe obowiązują od 23.01.2013r.
Laboratorium z nowym zakresem pomiarowymdodano: 22.06.2012

W czerwcu 2012 roku Laboratorium Pomiarowe Introl zakupiło nowy termostat cieczowy, który dzięki zastosowaniu specjalistycznej cieczy pracuje w zakresie od 100°C do 240°C. Dzięki nowemu zakupowi pokryty zostanie zakres temperatury w części, w której Laboratorium nie posiada akredytacji tj. od 140°C do 200°C.
Jako wzorzec w termostacie stosowany będzie wysokiej klasy czujnik termometru rezystancyjnego Isotech.

Po przeprowadzeniu rozkładów w termostacie oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny przez PCA, nasz akredytowany zakres pomiarowy ulegnie zwiększeniu i wynosić będzie od -45°C do 1200°C dla termometrów elektrycznych.
Laboratorium z akredytacją na wzorcowanie przyrządów na obiektach.dodano: 17.01.2012

W dniach 17-18 listopada 2011 r. , w Laboratorium Introl odbył się audyt z Polskiego Centrum Akredytacji, podczas którego potwierdzono kompetencje techniczne pracowników Laboratorium do wzorcowania przyrządów do pomiaru ciśnienia, temperatury i wilgotności. W wyniku przeprowadzonego audyty, rozszerzono zakres akredytacji o wyjazdowe wzorcowanie ciśnieniomierzy w siedzibie Klienta w zakresie (-1 do 30) MPa i (800-1200) hPa. Zwiększono również zdolności pomiarowe CMC w zakresie wilgotności i ciśnienia dla pomiarów stacjonarnych. Nowe zakresy i zdolności pomiarowe obowiązują od 14.12.2011 r.

Przebyty pod koniec zeszłego roku audyt to już kolejny jakim poddawane jest Laboratorium Introl. Dzięki spełnianiu rygorystycznych norm metrologicznych oraz stałemu doskonaleniu, nasze laboratorium już od 10 lat posiada kompetencje potwierdzane przez PCA.Laboratorium Introl z nowymi usługamidodano: 28.11.2011

Okresowe wzorcowania wyposażenia pomiarowego dają możliwość wiarygodnego sprawdzenia czy dokładność stosowanych przyrządów nie zmieniła się i spełnia niezbędne wymagania. Gwarancją poprawnego działania aparatury są wzorcowania dokonywane w laboratoriach akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji. Dla Użytkowników, którzy nie mają jednak możliwości demontażu przyrządów i wysłania ich do wzorcowania w laboratorium, oferujemy pomiary realizowane bezpośrednio na obiektach.

Pomiary prowadzone w miejscu pracy urządzeń dają możliwość sprawdzenia wiarygodności wskazań posiadanej aparatury, minimalizując przy tym ilość czasu potrzebną na weryfikacje. Daje to możliwość wzorcowania aparatury także w przypadku krytycznych aplikacji i miejsc, gdzie nie jest możliwy dłuższy postój czy ograniczenie procesu.
Na obiekcie Użytkownika wykonywane są wzorcowania przyrządów do pomiaru ciśnienia, temperatury i wilgotności. W ramach kompletnej usługi prowadzimy prace związane z demontażem, wzorcowaniem wraz ze Świadectwem Wzorcowania oraz ponownym montażem przyrządów.
Użytkownicy zainteresowani tematyką wzorcowań mogą liczyć także na szkolenie z zakresu metrologii i nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym.

Zakresy pomiarów na obiektach:
wilgotność: (10 – 80) %rh
temperatura: (-45 – 650) °C
ciśnienie: (-1 – 700) bar – na wodzie
                (-1 – 20) bar – na powietrzu

Piece, komory klimatyczne, suszarki czy termostaty cieczowe to często wykorzystywane w zakładach stanowiska pomiarowe, które w celu wykonania pomiaru generują temperaturę i/lub wilgotność. Stanowiska tego typu nie posiadają jednakowych rozkładów tych parametrów w swoich strefach pomiarowych, dlatego też muszą być okresowo badane. Obok pomiarów na obiektach, Laboratorium Pomiarowe Introl poszerzyło swoją ofertę także o badania stanowisk pomiarowych.Rozszerzony zakres akredytacjidodano: 19.01.2011

Informujemy, iż na podstawie oceny przeprowadzonej przez Polskie Centrum Akredytacji w dniach 22-23 listopada 2010 roku w Laboratorium Pomiarowym firmy Introl Sp. z o.o., w dniu 12 stycznia 2011 r. została podjęta decyzja o przedłużeniu akredytacji Nr AP 053 w rozszerzonym zakresie.
Obecnie rozszerzono zakres akredytacji o nowy personel i w chwili bieżącej potwierdzone kompetencje techniczne ma 8 osób będących pracownikami laboratorium. Przedłużenie akredytacji skutkuje wydaniem nowego Certyfikatu akredytacji który jest obowiązujący do 21 maja 2015 roku.


zakres akredytacjidodano: 14.04.2009

W dniu 23.03.2009 roku Polskie Centrum Akredytacji zatwierdziło nowy Zakres akredytacji dla Laboratorium Pomiarowego firmy Introl.
Od tego dnia możemy przeprowadzać wzorcowanie przyrządów takich jak:
– barometry
– ciśnieniomierze ciśnienia absolutnego w zakresie (0,1 ÷ 700) bar
– higrometry, termohigrometry oraz przetworniki wilgotności i temperatury
  w zakresie (10-95) %RH dla temperatur (10-40) °C

Akredytacja dla wzorcowania przyrządów do pomiaru wilgotności jest efektem długoletniego zdobywania doświadczenia w tym obszarze oraz zakupienia odpowiedniego wyposażenia.

Dodatkowo przypominamy, iż posiadamy akredytację na wzorcowanie przyrządów do pomiaru temperatury i ciśnienia.

Nowe stanowisko do wzorcowania przepływomierzy.dodano: 03.07.2008

Miło nam poinformować, iż w Laboratorium Pomiarowym uruchomione zostało nowe stanowisko do wzorcowania przepływomierzy.

Uruchomienie stanowiska rozpoczyna długi proces akredytacji tego typu wzorcowań, poprzedzony opracowaniem procedur pomiarowych, zdobywaniem doświadczeń i uczestniczeniem w porównaniach międzylaboratoryjnych.

Mamy nadzieję, iż nasze prace pozwolą na wzorcowanie różnego rodzaju przepływomierzy (masowych, objętościowych oraz mierzących prędkość przepływu ), spełniając zapotrzebowanie polskiego rynku aparatury kontrolno-pomiarowej.

Nowe zakupy.dodano: 18.03.2008

Laboratorium Pomiarowe zakupiło kolejne urządzenie do bardzo precyzyjnych pomiarów ciśnienia. Zakupiony ciśnieniomierz firmy Mensor posiada dwa moduły różniące się zakresem i dokładnością:
Zakres ( 800 – 1200) hPa i dokładność 0,01% odczytu. Zakres ( 0 – 2500) hPa i dokładność 0,01% zakresu. Poszerzenie obszaru akredytowanych wzorcowań oraz stałe doposażanie naszego Laboratorium to efekt ciągłego doskonalenia mającego na celu zapewnienie naszym Klientom najwyższej precyzji i wiarygodności prowadzonych pomiarów.

Nowe zakresy akredytowanych wzorcowań.dodano: 18.03.2008

Miło nam poinformować, że przeprowadzony przez auditorów Polskiego Centrum Akredytacji audit w Laboratorium Pomiarowym Introl zakończył się sukcesem. W dniu 29 lutego 2008 r. PCA rozszerzyło zakres akredytacji w Laboratorium Pomiarowym o następujące zakresy:
wzorcowanie pirometrów w zakresie (-10 do 80)°C
przy zachowaniu zakresu (150 – 1500)°C wzorcowanie kamer termowizyjnych w zakresie (-10 do 80)°C i (150 – 1500)°C wzorcowanie termowizyjnych skanerów liniowych w zakresie jak wyżej. Obecnie jesteśmy jednym z nielicznych laboratoriów w Polsce posiadającym akredytacje PCA na wzorcowanie pirometrów i kamer termowizyjnych.

Audit w nadzorze Laboratorium Pomiarowego Introldodano: 26.11.2007

W dniach 20-21 listopada 2007 r. odbył się kolejny audit w nadzorze Laboratorium Pomiarowego Introl, podczas którego potwierdzono kompetencje laboratorium oraz nie stwierdzono niezgodności. Podczas auditu, Labolatorium Pomiarowe ubiegało się o akredytację na wzorcowanie kamer termowizyjnych i skanerów liniowych w całym zakresie temperatury oraz o zwiększenie zakresu wzorcowania pirometrów od -10°C do 80 °C. Auditorzy PCA zaopiniowali pozytywnie ten obszar. O zatwierdzeniu rozszerzenia obszaru akredytowanych pomiarów, poinformujemy Państwa już wkrótce.

Nowe możliwości pomiarowe w Laboratorium
W Laboratorium Pomiarowym rozpoczęto prace nad uruchomieniem profesjonalnego stanowiska do wzorcowania przyrządów mierzących wilgotność. W tym celu została zakupiona komora klimatyczna firmy Vötsch.

Komora ta ma możliwość zarówno pomiaru samej temperatury w zakresie -45°C ÷ 180°C jak również pomiarów klimatycznych w zakresach 10 % r.h. ÷ 98 % r.h. i 10 °C ÷ 95°C. Duża objętość strefy pomiarowej (335 litrów) pozwala na pomiary każdej aparatury bez ograniczeń gabarytowych. Pomiary w komorze są kontrolowane przy użyciu miernika punktu rosy Optica firmy General Eastern wchodzącej w skład GE Sensing.

W chwili obecnej możecie już Państwo skorzystać z usług Laboratorium Pomiarowego a tym samym z możliwości komory klimatycznej przy wzorcowaniu Waszych (jak również zakupionych w naszej firmie) mierników temperatury i wilgotności.

Zakończenie wszystkich prac pozwoli na akredytację tego stanowiska w Polskim Centrum Akredytacji.