Wzorcowanie przyrządów do pomiaru wielkości elektrycznych

mierniki prądu, napięcia i rezystancji

Wzorcowanie poza obszarem akredytowanym

POMIARY WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH: wzorce robocze

WIELOFUNKCYJNY KALIBRATOR BEAMEX MC5

Umożliwia pomiar i symulację prądu, napięcia i rezystancji

MULITIMETR CYFROWY KEITHLEY MODEL 2010

– rozdzielczość 7 i 1/2 – cyfry
– pomiary: napięcia DC i AC; prądu DC i AC,
– rezystancji, częstotliwości, temperatury przy użyciu termopary i czujników rezystancyjnych

DOKONYWANY JEST POMIAR I SYMULACJA: NAPIĘCIA, PRĄDU I REZYSTANCJI.