Wzorcowanie przyrządów do pomiaru temperatury

Rodzaje wzorcowanych przyrządów pomiarowych oraz akredytowane zakresy pomiarowe:
– termometry elektryczne i elektroniczne – zakresy pomiarowe (-45 ÷ 1200) °C
– termometry szklane cieczowe – zakres pomiarowy (-30 ÷ 110) °C
– pirometry – zakresy pomiarowe (-10 ÷ 80) °C i (150 ÷ 1500) °C
– kamery termowizyjne i skanery liniowe w zakresach (-10 ÷ 80) °C i (150 ÷ 1500) °C
– przetworniki temperatury z czujnikami temperatury – zakres pomiarowy (-30 ÷ 200) °C
– termoelementy i czujniki termoelektryczne typu J, K, S – zakres pomiarowy (200 ÷ 1200) °C
– czujniki termometrów rezystancyjnych – zakres pomiarowy (-30 ÷ 200) °C
– rejestratory temperatury – zakres pomiarowy (-45 ÷ 1200) °C

Wzorcowanie w obszarze akredytowanym

Do wzorcowania pirometrów i kamer termowizyjnych używane są przyrządy pomiarowe:

PIEC DO WZORCOWANIA PIROMETRÓW I KAMER TERMOWIZYJNYCH LAND P1200B

– zakres pomiarowy: (150 ÷ 1100) °C
– e = 0,998    

PIEC DO WZORCOWANIA PIROMETRÓW I KAMER TERMOWIZYJNYCH LAND P1600B

– zakres pomiarowy: (500 ÷ 1500) °C
– e = 0,998

Do wzorcowania czujników termometrów rezystancyjnych, termometrów elektrycznych i termometrów szklanych używane są przyrządy pomiarowe:

TERMOSTAT CIECZOWY LAUDA UB40JL wraz z chłodziarką DLK45

– zakres pomiarowy: (-30 ÷ 110) °C
– zdolność pomiarowa: 0,05 °C

Termostat cieczowy FLUKE Hart Scientific 6331

– zakres pomiarowy (80 ÷ 200) °C
– zdolność pomiarowa: 0,06 °C

CZUJNIK WZORCOWY Tinsley typ5187SA

– zakres pomiarowy: (-189 ÷ 660) °C
– rezystancja 25ohm
– niepewność: 0,001 °C

Do wzorcowania termoelementów i termometrów elektrycznych używane są przyrządy:

PIEC RUROWY DWUSTREFOWY DO WZORCOWANIA TERMOELEMENTÓW

– zakres pomiarowy: (200 ÷ 1300) °C
– zdolność pomiarowa w piecu: 0,6 °C

Do wzorcowania termometrów elektrycznych i rejestratorów temperatury używane są przyrządy podane powyżej oraz:

PIEC DO WZORCOWANIA CZUJNIKÓW TEMPERATURY HART 9107

– zakres pomiarowy: – 45 ÷ 140 °C
– dokładność: ±0,1 °C
– średnica czujnika do 12 mm

Przedstawione powyżej przyrządy stanowią część wyposażenia Laboratorium Pomiarowego firmy INTROL Sp. z o.o.

Poza obszarem akredytacji laboratorium wykonuje wzorcowania:
– mierniki, symulatory, regulatory i wskaźniki temperatury