Wzorcowanie przyrządów do pomiaru ciśnienia

Akredytowany zakres pomiarowy: (-0,1 ~ 70) MPa
Rodzaj wzorcowanych przyrządów pomiarowych:
– ciśnieniomierze elektroniczne
– ciśnieniomierze sprężynowe
– przetworniki ciśnienia
– przetworniki różnicowe
– barometry
– ciśnieniomierze ciśnienia absolutnego

Wzorcowane są przyrządy w zakresie ciśnienia względnego jak i ciśnienia absolutnego.

Wzorcowanie w obszarze akredytowanym

POMIAR CIŚNIENIA: wzorce odniesienia, wzorce kontrolne, stanowiska pomiarowe

Przyrządy stosowane do wzorcowania:

CIŚNIENIOMIERZ OBCIĄŻNIKOWO-TŁOKOWY RUSKA 2465

– niepewność pomiarów: 0,006% odczytu
– zakres (0 ÷ 70) bar

CIŚNIENIOMIERZ MENSOR CPG 2500

– zakres: (0 ÷ 1200) hPa abs, niepewność pomiaru: (0,08 ÷ 0,16) hPa abs
– zakres: (0 ÷ 2500) Pa, błąd pomiarowy: 0,5 Pa

CIŚNIENIOMIERZ MENSOR CPG 2500

– zakres: (800 ÷ 1200) hPa abs, niepewność pomiaru: (0,12 ÷ 0,16) hPa abs
– zakres: (0 – 2500) Pa, błąd pomiarowy: 0,5 Pa

CIŚNIENIOMIERZ BEAMEX MC5

– zakres pomiarowy: (-0,95 ÷ 100) bar
– dokładność: 0,025% wskazań + błąd stały

HYDRAULICZNA PRASKA DO SPRAWDZANIA MANOMETRÓW

z zestawem manometrów wzorcowych klasy 0,1
w zakresie pomiarowym (0 ÷ 700) bar

CIŚNIENIOMIERZ OBCIĄŻNIKOWO-TŁOKOWY DH-BUDENBERG MODEL 551

zakres pomiarowy: (-1 ÷ 1) bar
niepewność pomiarów: 0,01% odczytu

CIŚNIENIOMIERZ OBCIĄŻNIKOWO-TŁOKOWY DH-BUDENBERG model 580DX

zakres wskazań: (1 ÷ 700) bar
niepewność pomiarów: 0,01% odczytu