Laboratorium Pomiarowe firmy Introl Sp z o.o. zostało utworzone w listopadzie 2000 r. w celu wykonywania wzorcowań urządzeń pomiarowych zgodnie z poprawną praktyką metrologiczną. Laboratorium Pomiarowe od maja 2003 r. znajduje się w wykazie Polskiego Centrum Akredytacji akredytowanych laboratoriów wzorcujących. Obecnie Laboratorium posiada akredytacje w zakresie pomiarów ciśnienia, temperatury i wilgotności. Akredytacja Laboratorium określona jest w Zakresie Akredytacji nr AP 053.
Wzorcowanie wykonywane jest zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Wyposażenie w nowoczesne, wysokiej klasy przyrządy pomiarowe oraz profesjonalnie przygotowana grupa specjalistów dają naszemu Laboratorium możliwości wykonywania najbardziej dokładnych pomiarów, zgodnych z przejętymi metodami krajowymi i międzynarodowymi.

Dzięki opracowanym procedurom pomiarowym, jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom najwyższy poziom wykonywanych wzorcowań. Nasza rzetelność, profesjonalizm i doświadczenie dają gwarancję precyzyjnych i wiarygodnych wyników.

Jakość prowadzonych pomiarów została wielokrotnie potwierdzona w szeregu porównań międzylaboratoryjnych, podczas których Laboratorium Pomiarowe uzyskiwało zawsze bardzo dobre wyniki.

Od maja 2003 roku Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wzorcowanie przyrządów do pomiaru ciśnienia, od lipca 2005 roku na wzorcowanie przyrządów do pomiaru temperatury, a od marca 2009 na wzorcowanie przyrządów do pomiaru wilgotności. Akredytacja przyznana jest na wzorcowanie ciśnieniomierzy, wakuometrów, przetworników ciśnienia, barometrów, pirometrów, kamer termowizyjnych, czujników termoelektrycznych, termometrów szklanych cieczowych, czujników rezystancyjnych, termometrów elektrycznych, czujników temperatury z przetwornikiem, a także  rejestratorów temperatury, higrometrów, termohigrometrów oraz przetworników wilgotności i temperatury.

Laboratorium posiada akredytację wyjazdową, w siedzibie Klienta, na wzorcowanie przyrządów do pomiaru ciśnienia od 2012 roku a na wzorcowanie przyrządów do pomiarów wilgotności od 2016 roku.

Akredytowane Świadectwa Wzorcowania wystawiane w Laboratorium Pomiarowym firmy Introl są uznawane przez wszystkich auditorów, ekspertów technicznych zarówno w kraju jak i za granicą.