Laboratorium z nowym zakresem pomiarowym

W czerwcu 2012 roku Laboratorium Pomiarowe Introl zakupiło nowy termostat cieczowy, który dzięki zastosowaniu specjalistycznej cieczy pracuje w zakresie od 100°C do 240°C. Dzięki nowemu zakupowi pokryty zostanie zakres temperatury w części, w której Laboratorium nie posiada akredytacji tj. od 140°C do 200°C.
Jako wzorzec w termostacie stosowany będzie wysokiej klasy czujnik termometru rezystancyjnego Isotech.

Po przeprowadzeniu rozkładów w termostacie oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny przez PCA, nasz akredytowany zakres pomiarowy ulegnie zwiększeniu i wynosić będzie od -45°C do 1200°C dla termometrów elektrycznych.