Nowe możliwości pomiarowe w Laboratorium

W Laboratorium Pomiarowym rozpoczęto prace nad uruchomieniem profesjonalnego stanowiska do wzorcowania przyrządów mierzących wilgotność. W tym celu została zakupiona komora klimatyczna firmy Vötsch.

Komora ta ma możliwość zarówno pomiaru samej temperatury w zakresie -45°C ÷ 180°C jak również pomiarów klimatycznych w zakresach 10 % r.h. ÷ 98 % r.h. i 10 °C ÷ 95°C. Duża objętość strefy pomiarowej (335 litrów) pozwala na pomiary każdej aparatury bez ograniczeń gabarytowych. Pomiary w komorze są kontrolowane przy użyciu miernika punktu rosy Optica firmy General Eastern wchodzącej w skład GE Sensing.

W chwili obecnej możecie już Państwo skorzystać z usług Laboratorium Pomiarowego a tym samym z możliwości komory klimatycznej przy wzorcowaniu Waszych (jak również zakupionych w naszej firmie) mierników temperatury i wilgotności.

Zakończenie wszystkich prac pozwoli na akredytację tego stanowiska w Polskim Centrum Akredytacji.