Sprawdzone Laboratorium!

Laboratorium Pomiarowe firmy Introl Sp z o.o. zostało utworzone w listopadzie 2000 r. w celu wykonywania wzorcowań urządzeń pomiarowych zgodnie z poprawną praktyką metrologiczną.

Wyposażenie w nowoczesne, wysokiej klasy przyrządy pomiarowe oraz profesjonalnie przygotowana grupa specjalistów dają naszemu Laboratorium możliwości wykonywania najbardziej dokładnych pomiarów, zgodnych z przejętymi metodami krajowymi i międzynarodowymi.

Dzięki opracowanym procedurom pomiarowym, jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom najwyższy poziom wykonywanych wzorcowań. Nasza rzetelność, profesjonalizm i doświadczenie dają gwarancję precyzyjnych i wiarygodnych wyników.

Jakość prowadzonych pomiarów została wielokrotnie potwierdzona w szeregu porównań międzylaboratoryjnych, podczas których Laboratorium Pomiarowe uzyskiwało zawsze bardzo dobre wyniki.

Od maja 2003 roku Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wzorcowanie przyrządów do pomiaru ciśnienia, od lipca 2005 roku na wzorcowanie przyrządów do pomiaru temperatury, a od marca 2009 na wzorcowanie przyrządów do pomiaru wilgotności. Akredytacja przyznana jest na wzorcowanie ciśnieniomierzy, wakuometrów, przetworników ciśnienia, barometrów, pirometrów, termoelementów, termometrów szklany cieczowych, czujników, termometrów rezystancyjnych, czujników temperatury z przetwornikiem, a także termometrów elektrycznych, rejstratorów temperatury, higrometrów, termohigrometrów oraz przetworników wilgotności i temperatury. Akredytacja Laboratorium określona jest w Zakresie Akredytacji nr AP053.
Od grudnia 2012 roku Laboratorium posiada akredytację na wzorcowanie przyrządów do pomiaru ciśnienia w siedzibie Klienta.
Laboratorium Pomiarowe działa zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 oraz z normą PN-EN ISO 9001. Na wzorcowane przyrządy wystawiane są Świadectwa Wzorcowania zgodne z międzynarodowym wzorem podanym na stronach PCA – www.pca.gov.pl

Akredytowane Świadectwa Wzorcowania wystawiane w Laboratorium Pomiarowym firmy Introl są uznawane przez wszystkich auditorów, ekspertów technicznych zarówno w kraju jak i za granicą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *