News

Laboratorium z nowym zakresem pomiarowym

W czerwcu 2012 roku Laboratorium Pomiarowe Introl zakupiło nowy termostat cieczowy, który dzięki zastosowaniu specjalistycznej cieczy pracuje w zakresie od 100°C do 240°C. Dzięki nowemu zakupowi pokryty zostanie zakres temperatury …

Nowe możliwości pomiarowe w Laboratorium

W Laboratorium Pomiarowym rozpoczęto prace nad uruchomieniem profesjonalnego stanowiska do wzorcowania przyrządów mierzących wilgotność. W tym celu została zakupiona komora klimatyczna firmy Vötsch. Komora ta ma możliwość zarówno pomiaru samej …

Sprawdzone Laboratorium!

Laboratorium Pomiarowe firmy Introl Sp z o.o. zostało utworzone w listopadzie 2000 r. w celu wykonywania wzorcowań urządzeń pomiarowych zgodnie z poprawną praktyką metrologiczną. Wyposażenie w nowoczesne, wysokiej klasy przyrządy …

Markup: Text Alignment

Default This is a paragraph. It should not have any alignment of any kind. It should just flow like you would normally expect. Nothing fancy. Just straight up text, free …